สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เครื่องบรรจุของเหลว Hanatsuka

เครื่องบรรจุของเหลว Hanatsuka
เครื่องเติมของไหลด้วยปริมาณแน่นอน (Fixed Quantity Filling Machine)

   
リストマーク เครื่องเติมของไหลด้วยปริมาณแน่นอน (Fixed Quantity Filling Machine)

1. ไม่ว่าจะเป็นการเติมของไหลแบบต่อเนื่อง (continuous filling) หรือเติมเป็นพักๆ (intermittent filling) ปริมาณจะคงที่แน่นอน เนื่องด้วยการเติมของไหลนั้นควบคุมโดยระบบไฟฟ้า อีกทั้ง ปริมาณการหมุนของใบพัด (rotor) ผลที่ได้จึงถูกต้องแม่นยำ
2. เนื่องด้วยการใช้ Nozzle ที่มีกลไกเป็นเอกลักษณ์พิเศษ การป้อน หยุด หรือควบคุมปริมาณของไหลจึงเป็นไปได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้ง Nozzle ที่ใช้งาน จะพิจารณาให้เหมาะสมกับประเภทและค่าความหนืดของของเหลวอีกด้วย
3. ใบพัด (rotor) ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ ทำให้สามารถเติมหรือป้อนของไหลได้ โดยของไหลจะยังคงรูปร่างและคุณสมบัติตามเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด
4. สามารถที่จะกำหนดปริมาณของไหลที่จะเติมได้อย่างง่ายดาย และสามารถกำหนดได้มากที่สุดถึง 99,999 CC
5. Filling machine นี้ทำจากสแตนเลส สามารถใช้งานได้อย่างสบายใจ สะอาด ถูกสุขอนามัยแน่นอน อีกทั้งการควบคุมเครื่องก็สะดวก ผู้ปฎิบัติงานใช้งานง่าย เพราะเป็นระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วย Foot switch


定 量 自 動 充 填 機

เครื่องเติมของไหลด้วยปริมาณแน่นอน (Fixed Quantity Filling Machine)

1. สามารถกำหนดปริมาณของไหลที่จะปล่อยออกมาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เหมาะสำหรับกระบวนการขนส่งของไหลทุกประเภทตั้งแต่ของไหลที่มีความหนืดต่ำ (low viscosity) จนถึงของไหลที่มีความหนืดสูง (high viscosity)
2. ปั๊มถูกออกแบบโดยเน้นความสะอาดและสุขอนามัย ส่วนที่สัมผัสของไหล (liquid contacting part) และ ส่วนขับเคลื่อน (driving part) แยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้ การถอด ล้าง ประกอบปั๊ม สามารถทำได้โดยง่าย
3. เป็นปั๊มน้ำที่สามารถล่อน้ำเองได้ (self-priming pump) ไม่จำเป็นต้องอาศัยน้ำล่อ (pump-priming) เพื่อเริ่มต้นใช้งาน (ขึ้นกับลักษณะการใช้งานด้วย)
4. แม้ว่าแรงดันขาออกจะเพิ่มมากขึ้น ปริมาณของไหลที่ออกมาจะยังคงที่หรือเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สำหรับการปรับค่าปริมาณของไหลขาออก สามารถทำได้โดยการปรับความเร็วรอบของปั๊ม
5. ส่วนที่สัมผัสกับของไหลใช้วัสดุสแตนเลส ซึ่งสามารถทนทานต่อความร้อนและการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม


仕  様
型   式 NFE1000 NFE2000
モーター 100V 200W 100V 200W
液   温 MAX 100℃  MAX 100℃
エアー源 0.4MPa 0.4MPa
最大充填速度 500cc/sec 900cc/sec
最大充填量 99999cc 99999cc
総重量 (kgf) 約87
(40Lホッパー付)
約87
(40Lホッパー付)
仕様例
接着用のり・ケチャップ・焼肉用餃子用タレ・ようかん・チョコレートシロップ・カレールウ・ミートソース・ビーフシチュー・マーボ豆腐の素・アイスクリーム・チーズケーキ生地・のり佃煮・ジャム・シャンプー・リンス・にんにくのすりおろし・食用油・その他

view