สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

น่ำแซ เปิดแนวธุรกิจทางเทคโนโลยี่ใหม่ Hybrid Stepping Motor จาก Shinano ประเทศญี่ปุ่น

น่ำแซ เปิดแนวธุรกิจทางเทคโนโลยี่ใหม่ Hybrid Stepping Motor จาก Shinano ประเทศญี่ปุ่น

Hybrid Step Motor - Shinano - Japan 

คุณสมบัติด้านเทคนิค

Stepping Motor ช่วยลดภาระในการใช้computerเพื่อควบคุมเครื่องจักรให้น้อยลง ทั้งนี้เพราะเหตุที่ว่า stepping motorออกแบบให้ทั้งposition control และrotational angel controlอยู่ในวงจรopen loop circuit เป็นหน้าที่สำคัญของคุณสมบัติroation, step angle และposition holdingเมื่อกระแสไฟฟ้าถูกปิดลง

นอกจากนั้น Stepping motorยังปลอดภัยจากmechanical overstress เพราะมอเตอร์เหล่านี้จะหยุดหมุนทันทีเมื่อเกิดการoverload เราได้ทำการพัฒนาให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ให้มีพลังสูง เสียงต่ำ และการสั่นสะเทือนน้อย นอกจากนี้ เรายังสามารถจำหน่ายมอเตอร์เหล่านี้ ให้อยู่ในรูปซึ่งประกอบเป็นชุดร่วมกันเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เกียร์ โบลเวอร์ แผงวงจรควบคุม และระบบจ่ายไฟต่างๆได้

ประโยชน์การใช้งาน

ใช้เป็นตัวขับเคลื่อนอยู่ใน Printer, Fax, อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องATM  รถยนตร์ รถจักรยานยนตร์ เครื่องมือเครื่องใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น


Stepping Motors

  Stepping Motors

 

Unlike anyone else in the industry, over 50% of our motors are utilized as part of a custom module or assembly. SKC manufactures stepper motors in a wide range of Nema sizes (11, 14, 16, 17, 23, and 34), many step angles (0.9°, 1.8°, 3.6°, 3.75° and 11.25°) and a large spectrum of torque outputs as well.

 

2 Phase Hybrid Stepping Motor

Click on the model number to view or download the spec sheet.

Product ImageModel SeriesNema Size
35D SERIES 35D SERIES 35mm (NEMA 14)
43D SERIES 43D SERIES
Bipolar
42mm (NEMA17)
  43D SERIES
Unipolar
42mm (NEMA17)
45D SERIES 45D SERIES 42mm (NEMA17)
59D SERIES 59D SERIES
Bipolar
56mm (NEMA23)
59D SERIES
Unipolar
56mm (NEMA23)
60D SERIES 60D SERIES 60mm (NEMA24)
Product ImageModel SeriesNema Size
36C SERIES 36C SERIES 36mm
56C SERIES 56C SERIES 56mm (NEMA23)
28D SERIES 28D SERIES 28mm (NEMA11)
28D SERIES 39C SERIES 39mm (NEMA16)
42H SERIES 42H SERIES 42mm (NEMA17)
55D SERIES 55D SERIES 56mm (NEMA23)

 


Tags : Shinano , Stepping Motor

view