สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ลมหายใจบริสุทธิ์ จาก Elektror ผู้นำแห่งโบลเวอร์อุตสาหกรรม ประเทศเยอรมัน

ลมหายใจบริสุทธิ์ จาก Elektror ผู้นำแห่งโบลเวอร์อุตสาหกรรม ประเทศเยอรมัน

ลมหายใจบริสุทธิ์ จาก Elektror ผู้นำแห่งโบลเวอร์อุตสาหกรรม ประเทศเยอรมันA breath of fresh air from Elektror

Elektror ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ1923 โดยมีเป้าหมายเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายโบลเวอร์อุตสาหกรรมที่มี ประสิทธิภาพในการจ่ายลมสูงถึง 8,520 คิวบิคเมตรต่อชั่วโมง และside channel blowers สำหรับงานด้านที่ต้องการแรงดัน โดยมีความสามารถครอบคลุมถึงแรงดันรวม(total pressure difference)ที่สูงถึง550 mbar และปริมาณลมมากถึง1140 คิวบิคเมตรต่อชั่วโมง

จากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ทางElektrorได้ผลิตขึ้นมา จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของElektrorสามารถครอบคลุมเกือบทุกสาขาในวงการ อุตสาหกรรมและขบวนการทางพาณิชยกรรม โดยเฉพาะงานทางด้านที่เราถนัดคือ เทคโนโลยีการดูดและการเป่าแห้ง อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโยีการควบคุมสภาพอากาศและน้ำ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการขนถ่ายด้วยลม อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมการบรรจุและสิ่งพิมพ์ ในจำนวนแขนงธุรกิจที่กล่าวทั้งหมดเหล่านี้ เราทำงานร่วมกับพันธมิตรที่เป็นผู้นำในทุกตลาดในการวิเคราะห์และกำหนดตลอดจน พัฒนามาตรฐานและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสร้างความมั่นใจในการก้าวไปสู่ความสำเร็จพร้อมกัน

เราลองมาดูรายละเอียดสินค้าทั้งหมดของ Radial Blowers และ Side Channel Blowers

Low Pressure Blowers model range ND
สมรรถนะสูง โครงสร้างกระทัดรัดเหมาะเจาะ ขนถ่ายปริมาณลมได้มาก ด้วยแรงดันของระบบที่น้อยหรือปานกลาง

Medium Pressure Blowers model range RD
อัตราการไหลและแรงดันของลมอยู่ในอัตราส่วนที่สมดุลย์ ขนถ่ายปิมาตรของลมได้ปานกลาง ด้วยแรงดันของระบบที่สูงขึ้น

High Pressure Blowers model range HRD
เป็นรุ่นที่เน้นสำหรับงานที่ต้องการพลังการดูดและส่งเป็นจำนวนมาก ขนถ่ายปริมาตรของลมได้มาก และที่แรงดันของระบบสูงได้

Side Channel Blowers model range ESD/SD
ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการดูดสุญญากาศและการอัด ด้วยside channel blowersจากElektror คุณกำลังเลือกสิ่งที่ถูกต้องแล้ว

Conveying Blowers model range FD RDF
โบลเวอร์ขนถ่ายวัสดุของเราออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการขนถ่ายวัสดุต่างๆ โดยมีจุดสำคัญคือ วัสดุส่วนใหญ่สามารถส่งผ่านโดยตรงผ่านตัวโบลเวอร์ได้ ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายทางด้านอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆได้

Special Blowers model range SVD
โบลเวอร์สั่งทำพิเศษของเราเป็นโบลเวอร์ที่ใบพัดแบบเปิด และสามารปรับให้ยึดหรือติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์ยึดติดอื่นๆได้โดยง่าย

Tags :

view